sell-005-plot-Albena - NOVAAGENCY

Към съдържанието
Оферти
    
ОФЕРТА № S-005

ПРОДАВА
ПАРЦЕЛ
2 000 кв.м

обл. Добрич
к.к. Албена

цена 47 500 евро
 
Панорамен парцел с размери 50 на 40 м, точно срещу входа на бивщия лагер на Фиш-фиша, на 1200 м от кръговото на 'Албена' и на 50 м главния път Албена-Балчик.
Местност 'Фитята, правилна форма.
Категория на земята при неполивни условия - 10. Начин на трайно ползване - нискостъблена гора. Граничи с борова гора.
За контакт: Нели +359 888 566 196, Станимир +359 885 377 606
Свържи се сега:


             
Назад към съдържанието