sell-004-plot-Rogachevo - NOVAAGENCY

Към съдържанието
Оферти
    
ОФЕРТА № S-004
ПРОДАВА
ПАРЦЕЛ
1 800 кв.м

обл. Добрич
с. Рогачево

цена 19 900 евро
 
Ъглов панорамен югоизточен парцел с гледка към морето, на 150 от асфалтов път - по продължението на ул.'Спортист'.
Размери - 35 на 55 м. До границата на дворищната регулация.
Местност 'Под селото', трайно предназвачение - земеделска територия, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия - IV.
За контакт: Нели +359 888 566 196, Станимир +359 885 377 606
Свържи се сега:


             
Назад към съдържанието