EU_OPAK - NOVAAGENCY

Към съдържанието
Оферти
   
Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност
Приоритетни оси: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП
Наименование на процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Код на процедура: BG16RFOP002-2.073
Наименование на проекта/информацията: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Наименование на проекта/информацията на английски език: Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19
Кратко описание на проекта/информацията: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Кратко описание на проекта/информацията на английски език: Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19
Цел/и на проекта/информацията: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Назад към съдържанието